Strona główna/Aktualności
21.10 2020

Mieszkańcu, skorzystaj z e-usług!

2020-10-21T11:47:01+02:00Aktualności|

Mieszkańcu, skorzystaj z e-usług! Powiat Chełmski realizuje projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” dofinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w [...]

20.10 2020

Informacja dotycząca zamówień publicznych

2020-10-20T13:45:26+02:00Aktualności|

Powiat Chełmski informuje, że dokumenty dotyczące zamówień publicznych (postępowań przetargowych), tj.: oferty, dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, inne dokumenty składane w ramach postępowania, w dniu, w którym upływa termin ich składania, należy złożyć u pracownika [...]

Zobacz również