Strona główna/Zrealizowane
28.05 2020

E-POWIAT CHEŁMSKI

2020-07-14T12:11:59+02:00Zrealizowane|

Projekt „e-powiat chełmski – rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim” Sprawozdanie dotyczące kontroli trwałości projektu: formularz sprawozdania e-powiat wyciąg z wniosku o dofinansowanie wskaźniki wykaz elementów projektu gminy wykaz elementów projektu jednostki Wartość projektu: [...]

28.05 2020

KUŹNIA POKOLEŃ

2020-07-14T12:11:35+02:00Zrealizowane|

Projekt „Kuźnia pokoleń” był realizowany w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej [...]

28.05 2020

LEPSZY URZĄD

2020-07-14T12:11:19+02:00Zrealizowane|

Od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r. realizowany był projekt pn. ,,Lepszy Urząd” nr POKL.05.02.01-00-026/12 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 1/POKL/5.2.1/2011 organizowanego przez Ministerstwo Administracji [...]

28.05 2020

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

2020-07-14T12:10:21+02:00Zrealizowane|

Projekt „Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej” Wartość projektu: 315 000 zł Kwota dofinansowania z EFRR: 220 500 zł Beneficjent: Powiat Chełmski Opis [...]

28.05 2020

Projekty drogowe

2020-07-14T12:10:07+02:00Zrealizowane|

Projekt „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej  województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” Opis projektu: Powiat chełmski  wspólnie z powiatami:  lubelskim, tomaszowskim, zamojskim, opolskim, puławskim, ryckim, łukowskim, krasnostawskim, [...]