Rzecznik konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego
Promocja zdrowia
Nieodpłatna pomoc prawna
Zespół ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Portal Mapowy
Inspektor Ochrony Danych
Kalendarz imprez
Aplikacja ePowiat Chełmski