Flaga i Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

“Adaptacja budynku szkolnego na dom pomocy społecznej”

Powiat Chełmski w ramach otrzymanego dofinansowania środki w kwocie 10 016 382,19 zł przeznaczył na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu chełmskiego:

  • w kwocie 149 503,99 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1863L od km 4+437 do km 8+852 w miejscowości Rakołupy Duże oraz drogi powiatowej Nr 1864L od km 8+425 do km 6+610 na odcinku Rakołupy-Plisków” – ETAP II
  • w kwocie 2 950,00 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1863L od km 4+437 do km 8+852 w miejscowości Rakołupy Duże oraz drogi powiatowej Nr 1864L od km 8+425 do km 6+610 na odcinku Rakołupy-Plisków”- ETAP II
  • w kwocie 971 193,72 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1833L od km 1+582 do km 9+708 na odcinku Adamów Kolonia—Zagroda oraz drogi powiatowej Nr 1834L od km 0+000 do km 8+375 na odcinku Niedziałowice Drugie—Depułtycze Królewskie” ETAP II
  • w kwocie 10 177,00 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1833L od km 1+582 do km 9+708 na odcinku Adamów Kolonia—Zagroda oraz drogi powiatowej Nr 1834L od km 0+000 do km 8+375 na odcinku Niedziałowice Drugie—Depułtycze Królewskie” ETAP II