Logotypy projektu

Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Celem udzielania grantów jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie ma na celu ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Grant: 1 558 850,00 zł

Wnioskodawca: Powiat Chełmski

Grantobiorca Nr 1: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach

Kwota: 977 050,00 zł

Grantobiorca Nr 2: Dom Pomocy Społecznej w Kaniem

Kwota: 308 700,00 zł

Grantobiorca Nr 3: Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym

Kwota: 273 100,00 zł