STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
sekretariat@powiatchelmski.pl
tel. 82 562-75-01 fax 82 562-75-10

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Starosta
Deniszczuk Piotr
114 562-75-01 501
Wicestarosta
Kwiatkowski Jerzy
114 562-75-01 501
Przewodniczący Rady Powiatu
Walczuk Jarosław
117 562-77-02 702
Sekretarz
Drapsa Agnieszka
119 562-75-56 556
Skarbnik
Niemczyk Agata
120 562-75-06 506


BIURO STAROSTY

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Sekretariat
Gadzała Katarzyna
Kicińska Anita
Przybyłowska Martyna
114 562-75-01 501
Arciszewska Małgorzata
Pakuła Ewelina
88 562-75-64 564
Dziwulska Justyna
Łakota Joanna
Wacewicz Alicja
87 562-75-63 563


BIURO SAMORZĄDOWE

biuro.rady@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Radziszewska Katarzyna
Rutkowska Natalia
Torbiczuk Katarzyna
118 562-75-04 504


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – GOSPODARCZY

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Agnieszka Drapsa
119 562-75-56 556
Punkt Kancelaryjny
Dziadko Agata
Piech Joanna
Monastyrska Małgorzata
127 562-75-25 525
Adamczyk Jacek
Uhruski Piotr
132 562-76-06 606
Nowosad Kamil 131 562-75-09 509
Kowalska Alicja
Mataczyńska Natalia
116 A 562-75-28 528
Giza Artur 116 562-75-89 589
Popielnicka Krystyna
Podkańska Paulina
85 562-75-53 553
Kieliszek Marzena
Kita Zbigniew
83 562-77-04 704


ARCHIWUM ZAKŁADOWE

archiwum@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Gołdyń-Rura Bożena
Kargul Teresa
Kluk Natalia
Kudyba Emilia
Skibińska Marzena
Soczyńska Ewelina
Szponar Diana
Turek Klaudia
562-77-06 706


WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

finanse@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Niemczyk Agata
120 562-75-06 506
Radoła Małgorzata 103 562-75-14 514
Małek-Głaz Aneta
Pelc Renata
104 562-75-15 515
Pietrzykowska Marta
Porębska-Wójcik Monika
105 562-76-45 645
Hajduk Magda 106 562-75-16 516
Gileta Justyna
Jonak Łukasz
Kosikowska Marta
Stafińska Ewa
107 562-75-47 547
Brudzisz Ewa
Gierszon Monika
124 562-75-13 513
Ćwir Agnieszka
Kiryk Monika
126 562-75-18 518


WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

kultura@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Ryszkiewicz Jolanta
96 A 562-75-45 545
Kowalczyk Maryla
Raczkiewicz-Sławińska Anna
96 562-75-27 527
Krzeszczyk Agata
Wąsowicz Joanna
95 562-75-07 507
Podgórska Katarzyna
Mazurek Dominika
Wiśniewska Barbara
Zając Magda
94 562-76-07 607


WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU

promocja@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Kozyra Jacek
99 A 562-75-32 532
Kędzierawska Sylwia
Semeniuk Magdalena
Soroka Tomasz
99 562-76-31 631


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

budownictwo@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Sawa-Wójcik Joanna
90 A 562-76-93 693
Hipsz Wiesława
Pietryczuk Agata
Semeniuk Stanisław
89 562-76-89 689
sekretariat
Tryksa Agata
90 562-76-49 649
Jędruszak Anna
Kajdaszuk Ireneusz
Karczmarczyk Anna
91 562-75-59 559
Jędrzejewska Justyna
Szmigielska Justyna
Marek Przemysław
Traczyńska Anna
Rybak Barbara
92 562-75-68 568
Tywoniuk Monika
Sobczuk Ewelina
Szykuła Beata
86 562-75-62 562


WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

rolnictwo@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Górska Marzena
147 A 562-75-52 552
Potrapeluk Magdalena
Woźniak Piotr
147 562-75-11 511
Dudczak Katarzyna
Dudczak Grzegorz
Kudyba Magdalena
146 562-75-38 538
Kieller Krzysztof
Szewczuk Mariusz
145 562-75-12 512
Pyda Zbigniew
Rutkowska Justyna
Świeca Weronika
Urban Marcin
Wiśniewska Dorota
144 562-75-31 531


WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

geodezja@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Wróblewska Kopczyńska Renata
159 562-75-19 519
z-ca dyrektora
Dragan Anna
157 562-75-20 520
Bitner-Stachniuk Julitta
Krupska Agata
158 562-75-42 542
Biuro Obsługi Interesanta
Drewiecki Dominik
Potrapeluk Beata
Pydyś Agnieszka
155 562-76-36 636
EWIDENCJA GRUNTÓW
gm. Chełm, Leśniowice,
Rejowiec, Sawin, Wojsławice
Biela Angelika
Grajper Karolina
Korcz Justyna
Miazga Monika
153 562-75-21 521
gm. Białopole, Dorohusk, Dubienka,
Kamień, Rejowiec Fabr., M. Rejowiec Fabr.,
Ruda-Huta, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź
Cholawo-Kozyra Anna
Fituła-Pul Weronika
Herda Magdalena
Kosz Monika
Kułaczkowska-Pacała Ewelina
Mirosław Anna
Popielnicka Katarzyna
Stepaniuk Katarzyna
Traczyńska Magdalena
156 562-75-22 522
Bitner-Kokoszka Barbara
Dziechciaruk Ewelina
Małek Mariusz
Pastuszak-Krzysztoń Magdalena
Steć Justyna
161 562-75-23 523
WYPISY I WYRYSY
Borowska Anna
Petruk Marzanna
152 562-75-21 703


POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

podgik@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
p.o. kierownik
Bakun Beata
248 562-75-44 544
Kołodziej Beata 248 562-75-44 544
Artel Marta
Skotarek Marta
249 562-75-69 569
Głaz Agnieszka
Kiryk Beata
Mardoń Diana
250 562-76-64 664
260 562-75-24 524
Gryglicki Paweł
Grzeszczuk Agata
Wołoszkiewicz Weronika
261 562-75-43 543
Bojko Dariusz
Bzumowska-Gałązka Anna
Dziekan Karolina
Smal Patrycja
Świderczuk Ola
246 562-75-26 526


UZGADNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ODDZIAŁ GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU

zudp@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Bochniak Kaja
Podgórska Małgorzata
149 562-75-66 566


ARCHIWIZACJA

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Kryszczuk Małgorzata
Kula Justyna
Miszczak Karolina
Pleczuk Izabela
149 A 562-75-66 566


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I SPRAW OBYWATELSKICH

komunikacja@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Łapińska-Durko Wioletta
129 562-75-36 536
z-ca dyrektora
Słupczyński Adam
136 562-75-35 535
Punkt Informacyjny
Dębicka Paulina
Rzepecka Anna
562-75-72 572
Nowak Konrad
Tyburska-Zosiuk Edyta
Tywoniuk Dorota
129 562-75-33 533
Rębisz Agnieszka
Szałaj Joanna
138 562-75-39 539
Dworak Agnieszka
Kryszczuk Ewa
Przybylska Agnieszka
Sokołowska Patrycja
138 A 562-75-46 546

REJESTRACJA POJAZDÓW

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Nowosad Iwona 136 562-75-35 535
Dziedzicki Grzegorz
Momot Izabela
Jaremek Joanna
137 562-75-17 517
Okoń Aneta 137 A 562-76-90 690


PRAWA JAZDY

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Chlebio Monika
Jonik Agnieszka
Szpunar Agnieszka
135 562-75-34 534
Miazga Beata 133 562-75-37 537


TRANSPORT I SPRAWY OBYWATELSKIE

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Stepczuk Ewelina 139 562-75-40 540


ZESPÓŁ DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

zk@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Kaczmarski Marek
Fuszara Edward
1 562-75-41 541
Domaciuk Leszek
Sakowski Krzysztof
1 A


WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

infrastruktura@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Bedliński Marek
108 562-75-29 529
z-ca dyrektora
Kasjan Diana
109 A 562-76-66 666
Gontarz Natalia
Pietraszewski Czesław
109 562-75-87 587
Czuba Paulina
Gębka Łukasz
Kubiak Magdalena
Olesiczuk Łukasz
Wepa Ewa
110 562-75-88 588


ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Lada Edyta 123 562-75-30 530


POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

rzecznik.konsumentow@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Nadolski Krzysztof 21 562-75-05 505


POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

pinb@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
powiatowy inspektor
Pomiankiewicz Marzena
98 562-75-78 578
Ciemiński Marek 98 562-76-96 696
Kamińska Joanna 82 562-75-79 579
Kozak Robert 82 562-75-79 579
Pędzińska Monika 98 562-75-78 578
Piętrzykowski Zbigniew 98 562-75-78 578
Soroczyński Mariusz 98 562-76-96 696


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

pcpr@pcpr.powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
p.o. dyrektor
Kopczyńska Krystyna
321 562-76-50 650
Sekretariat 322 562-76-53 653
główna księgowa
Żołnacz Marzena
322A 562-76-51 651
Koordynator
Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Dąbrowska Magdalena
Muçaj Iwona
320 562-76-52 656
Administracja
Iwaniec Aleksandra
Psycholog
Prystupa Jarosław
323 562-76-55 655
Zespół ds. Świadczeń
Otkała Katarzyna
Wójcik Monika
320 A 562-76-56 652
PFRON
Burak Magdalena
Gałus Edward
317 562-76-54 654
PFRON 317 A 562-75-08 508
Koordynator Domów
Pomocy Społecznej
Szykuła Grażyna
315 562-75-96 596


POWIATOWY URZĄD PRACY

luch@praca.gov.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Sekretariat 164 A 562-76-97 697
fax 164 A 562-76-68 668
p.o. dyrektor
Gil Barbara
165 562-76-71 671