STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
sekretariat@powiatchelmski.pl
tel. 82 562-75-01 fax 82 562-75-10

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Starosta
Deniszczuk Piotr
114 562-75-01 501
Wicestarosta
Kwiatkowski Jerzy
114 562-75-01 501
Przewodniczący Rady Powiatu
Walczuk Jarosław
117 562-77-02 702
Sekretarz
Drapsa Agnieszka
119 562-75-56 556
Skarbnik
Niemczyk Agata
120 562-75-06 506


BIURO STAROSTY

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Sekretariat
Gadzała Katarzyna
114 562-75-01 501
Arciszewska Małgorzata 88 562-75-64 564
Łakota Joanna
Wacewicz Alicja
87 562-75-63 563
Justyna Dziwulska
Ewelina Pakuła
86 562-75-62 562
Traczyńska Monika
Soczyńska Ewelina
85 562-75-51 551


BIURO SAMORZĄDOWE

biuro.rady@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Rutkowska Natalia
Filiks Ewelina
118 562-75-04 504


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – GOSPODARCZY

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Agnieszka Drapsa
119 562-75-56 556
Punkt Kancelaryjny
Dziadko Agata
Piech Joanna
Monastyrska Małgorzata
99 562-75-25 525
Adamczyk Jacek
Nowosad Kamil
132 562-76-06 606
Ćwirko-Godycki Tomasz 131 562-75-09 509
Popielnicka Krystyna
Zięba Anita
96 562-75-53 553
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Torbiczuk Katarzyna
116A 562-75-28 528
Biuro Zamówień Publicznych
Mataczyńska Natalia
116A 562-75-28 528
Podkańska Paulina
Kowalska Alicja
Gmitruk Katarzyna
116 562-75-89 589


ARCHIWUM ZAKŁADOWE

archiwum@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Gołdyń-Rura Bożena
Kargul Teresa
Kluk Natalia
Kudyba Emilia
Szponar Diana
Bednarczuk Anita
Sawicki Paweł
562-77-06 706


WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

finanse@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Niemczyk Agata
120 562-75-06 506
Radoła Małgorzata 103 562-75-14 514
Małek-Głaz Aneta
Pelc Renata
104 562-75-15 515
Porębska-Wójcik Monika 105 562-76-45 645
Prokopiuk Joanna
Jakoniuk Barbara
127 562-75-47 547
Kosikowska Marta
Miszczuk Natalia
107 562-75-91 591
Brudzisz Ewa
Gierszon Monika
124 562-75-13 513
Ćwir Agnieszka
Kiryk-Porzycka Monika
126 562-75-18 518
Zubińska-Moroz Agnieszka
Zduńczuk Iwona
106 562-75-16 516


WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

kultura@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Ryszkiewicz Jolanta
45/6 562-75-45 545
Kowalczyk Maryla
Szczygieł Ewelina
45/5 562-75-27 527
Wąsowicz Joanna
Mazurek Dominika
45/4 562-75-07 507
Jasińska Bożena 45/7


WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU

promocja@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Kozyra Jacek
45/1 562-75-32 532
Grzesiak Sylwia
Semeniuk Magdalena
Grzegółka Justyna
45/2 562-76-31 631
Soroka Tomasz 45/3 562-76-07 607


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

budownictwo@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Sawa-Wójcik Joanna
90 A 562-76-93 693
Hipsz Wiesława
Pietryczuk Agata
Semeniuk Stanisław
89 562-76-89 689
sekretariat
Tryksa Agata
90 562-76-49 649
Jędruszak Anna
Kajdaszuk Ireneusz
91 562-75-59 559
Szmigielska Justyna
Marek Przemysław
Traczyńska Anna
Karczmarczyk Anna
Karpińska Kinga
Flis Klaudia
Borowiec Natalia
92 562-75-68 568
Tywoniuk Monika
Sobczuk Ewelina
Szykuła Beata
89A 562-77-07 707
Jędrzejewska Justyna
Rybak Barbara
94 562-75-95 595


WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

rolnictwo@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Górska Marzena
147 A 562-75-52 552
Potrapeluk Magdalena
Łaszkiewicz Magdalena
147 562-75-11 511
Dudczak Katarzyna
Dudczak Grzegorz
Danak Joanna
146 562-75-38 538
Szewczuk Mariusz
Kudyba Magdalena
145 562-75-12 512
Rutkowska Justyna
Wiśniewska Dorota
Pyda Zbigniew
Urban Marcin
Świeca Weronika
144 562-75-31 531


WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

geodezja@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Wróblewska Kopczyńska Renata
159 562-75-19 519
z-ca dyrektora
Dragan Anna
157 562-75-20 520
Bitner-Stachniuk Julitta
Krupska Agata
158 562-75-42 542
Biuro Obsługi Interesanta
Drewiecki Dominik
Potrapeluk Beata
Pydyś Agnieszka
155 562-76-36 636
EWIDENCJA GRUNTÓW
gm. Chełm, Leśniowice,
Rejowiec, Sawin, Wojsławice
Biela Angelika
Herda Magdalena
Korcz Justyna
Miazga Monika
Suprun Karolina
153 562-75-21 521
gm. Białopole, Dorohusk, Dubienka,
Kamień, Rejowiec Fabr., M. Rejowiec Fabr.,
Ruda-Huta, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź
Cholawo-Kozyra Anna
Fituła-Pul Weronika
Korzeniowska Monika
Kułaczkowska-Pacała Ewelina
Popielnicka Katarzyna
Stepaniuk Katarzyna
Witek Magdalena
156 562-75-22 522
WYPISY I WYRYSY
Borowska Anna
Petruk Marzanna
152 562-75-21 703
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Bitner-Kokoszka Barbara
Dziechciaruk Ewelina
Małek Mariusz
Pastuszak-Krzysztoń Magdalena
Woźniak Piotr
161 562-75-23 523


POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

podgik@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
kierownik
Bakun Beata
248 562-75-44 544
Kołodziej Beata 248 562-75-44 544
Artel Marta
Skotarek Marta
249 562-75-69 569
Kiryk Beata
Mardoń Diana
250 562-76-64 664
Hetmańczuk Maria
Bzumowska-Gałązka Anna
260 562-75-24 524
Mirosław Anna
Grzeszczuk Agata
260 A 562-76-32 632
Gryglicki Paweł
Wołoszkiewicz Weronika
261 562-75-43 543
Bojko Dariusz
Dziekan Karolina
Smal Patrycja
Sałek Ola
Panas Karolina
Pleczuk Izabela
246 562-75-26 526


UZGADNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ODDZIAŁ GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU

zudp@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Bochniak Kaja
Podgórska Małgorzata
149 562-75-66 566


ARCHIWIZACJA

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Kryszczuk Małgorzata
Miszczak Karolina
Steć Justyna
Grajper Karolina
149 A 562-75-66 566


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I SPRAW OBYWATELSKICH

komunikacja@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Łapińska-Durko Wioletta
129 562-75-36 536
z-ca dyrektora
Słupczyński Adam
136 562-75-35 535
Punkt Informacyjny
Tywoniuk Dorota
Szpakowska Anna
Przybylska Agnieszka
562-75-72 572
Nowak Konrad
Tyburska-Zosiuk Edyta
129 562-75-33 533
Rębisz Agnieszka
Szałaj Joanna
138 562-75-39 539
Dworak Agnieszka
Kryszczuk Ewa
138 A 562-75-39 539

REJESTRACJA POJAZDÓW

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Nowosad Iwona 136 562-75-35 535
Dziedzicki Grzegorz
Momot Izabela
Taczała Joanna
Borsukowska Anna
137 562-75-17 517
Okoń Aneta
Szpunar Agnieszka
Kruczyński Wojciech
137 A 562-76-90 690


PRAWA JAZDY

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Chlebio Monika
Jonik Agnieszka
Łoboda Agata
135 562-75-34 534
Miazga Beata 133 562-75-37 537


TRANSPORT I SPRAWY OBYWATELSKIE

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Dębicka Paulina
Stepczuk Ewelina
Węcławek Monika
139 562-75-40 540


ZESPÓŁ DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

zk@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Kaczmarski Marek
Fuszara Edward
1 562-75-41 541
Domaciuk Leszek
Sakowski Krzysztof
Bornus Barbara
1 A


WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

infrastruktura@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Bedliński Marek


Pietraszewski Czesław

108 562-75-29 529
z-ca dyrektora
Kasjan Diana
109 A 562-76-66 666
Gontarz Natalia
Jasińska Weronika
Piątkowska Marzena
109 562-75-87 587
Kubiak Magdalena
Olesiczuk Łukasz
110 562-75-88 588


ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Lada Edyta 123 562-75-30 530


POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

rzecznik.konsumentow@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Nadolski Krzysztof 21 562-75-05 505


POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

pinb@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
powiatowy inspektor
Pomiankiewicz Marzena
98 562-75-78 578
Ciemiński Marek
Kamińska Joanna
Piętrzykowski Zbigniew
Soroczyński Mariusz
98 562-75-78 578
Brzuchala Jagoda
Emerla-Koneczna Marzena
Krzywicki Janusz
82 562-75-79 579


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

pcpr@pcpr.powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
p.o. dyrektor
Kopczyńska Krystyna
321 562-76-50 650
Sekretariat
Kuśniewska Paulina
322 562-76-53 653
główna księgowa
Sabarańska Aneta
322A 562-76-51 651
Koordynator
Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Pilipczuk Karolina
Muçaj Iwona
320 562-76-56 656
Administracja
Iwaniec Aleksandra


Psycholog
Pietruszka-Pandey Magdalena

323 562-76-55 655
Zespół ds. Świadczeń
Otkała Katarzyna
Wójcik Monika
320 A 562-76-52 652
PFRON
Burak Magdalena
Gałus Edward
317 562-76-54 654
PFRON
Albiniak Renata
317 A 562-75-08 508
Koordynator Domów
Pomocy Społecznej
Szykuła Grażyna
315 562-75-96 596


POWIATOWY URZĄD PRACY

luch@praca.gov.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Sekretariat 164 A 562-76-97 697
fax 164 A 562-76-68 668
p.o. dyrektor
Gil Barbara
165 562-76-71 671