Komunikat PCPR w sprawie przyjmowania interesantów

UWAGA!
Zmiana godzin przyjmowania interesantów
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
OD 26 października 2020
7:30 – 12:00 – PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW
12:00 – 12:30 – PRZERWA TECHNICZNA, DEZYNFEKCJA
12:30 – 16:00 – PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW