Правління Гміни Савін

Herb Gminy Sawin

Війт: Dariusz Ćwir
22-107 Савін, вул. Хутецька 12
тел.: (082) 567 30 12
факс: (082) 545 97 14
ug@sawin.pl
www.sawin.pl

Гміна Савін знаходиться у північній частині хелмського повіту при трасі воєводського значення № 812, яка сполучає Хелм і Влодаву. На півночі сусідить з гміною Ганьск, на сході – з Рудою Гутою і Волею Угрускою, на заході з Вєрбіцою, а на півдін з гміною Хелм.

З площею 19.020 га займає друге місце у повіті, але з точки зору заселеності – третє. Населення гміни складає 6.244 мешканці (з них 2.204 проживають у Савіні). Густота населення на 1 кв.км складає 32 особи, що відносить гміну на 11 місце серед 13 гмін повіту. Гміна Савін складається з 28 населених пунктів зосереджених у 19 солецтвах.

На терені гміни Савін домінують натуральні пейзажі з винятковими природними особливостями і унікальним екологічним мікрокліматом, реліктовими елементами флори і фауни, неповторними у масштабах Європи. На територію гміни вторгується Поліський Національний Парк. Площа “савіньської частини” складає 225 га. До її складу входить між іншим заповідник “Сернявий” (бл. 38 га). Розташований у невеликому лісовому комплексі між селами Хутче і Серняви. Його завданням є охорона фрагментів вільхово-ясеневого лісу і грабу низького природного походження. На території заповідника знаходиться 14 видів рослин, які потрапляють під охорону закону, 11 зараховані до рідкісних.

Про екологічне значення терену свідчить включення північно-західної частини гміни до складу Міжнародного біосферного заповідника Західне Полісся, метою якого є уможливлення гармонійного розвитку регіону з винятковими природними властивостями і охорона великого біологічного різноманіття болотистих низин з мозаїкою боліт, торф’яників, озер, рік і лісів.

Багатством гміни є ліси, котрі займають 25% її території. Особлива увага звертається на охорону лісу, а також торф’яники поруч Чулич і Савина, котрі знаходяться у Хелмському ландшафтному парку. Найцінніші з них опинилися у заказнику “Bachus” (пл. 83,74 га), розташованому поблизу сіл Бахус і Малинівка. Територія заказника вирізняється вологістю і посіченістю ландшафту. Там охороняються рідкісні, як для Польщі, дубові діброви, які створюють тут суміш діброви з грабом. Особливістю заказника є наявність численних (більше 20) карстових воронок заповнених водою, у яких мешкають надзвичайно рідкісні болотяні черепахи. Існує загальна думка, що заказник Бахус є найкрасивішим лісовим заказником і люблінському регіоні.

Первісне мистецтво представлено залишками оборонної фортеці “Гординки” (VIII-X ст.)у Сайжичах. Тут зберігся земляний вал, котрий замикає лінію добре продуману оборони. Вона має вигляд еліпсу з площею поверхні близько 0,3 га. Середньовічнефортифікаційне мистецтво представляє городище поблизу Пшисьолка Чулчицькєго. Нинішній стан дозволяє розпізнати залишки земляних валів і ровів в основі неправильного шестикутника, подібного до овалу, розпізнаються залишки в’їзду з північного боку. Дуже цікавим елементом пейзажу є сакральні об’єкти. Найстаршим і найцікавішим є сакральний ансамбль 1750 р. у Савині. У його центрі знаходиться пізньо-бароковий костел Преображення Господнього. Це є цегляна однонавова споруда, зведена у 1731 – 40 рр. З того ж періоду (1964) походить дерев’яний костел Всіх Святих у Пшисьолку. Він є одним з найстарших дерев’яних храмів на території Хелмщини. Зараз використовується як цвинтарна каплиця. Поруч з костелом розташована дерев’яна дзвіниця ХІХ ст. У період русифікації було зведено кам’яну церкву у Чуличах. Зараз вона служить як парафіяльний костел парафії Св. Роха.

Фрагмент автостради, котрий проходить через гміну, створює ідеальні умови для її економічного розвитку. У зв’язку подрібненням і великою кількістю дрібних сільськогосподарських підприємств, розвиток зеленого туризму розглядається як додаткове джерело прибутку. Привабливість теренів збільшить запланована на 2004 р. побудова водосховища “Нива” площею 65 га поверхні води. Передбачається розбудова місць для торгівлі і послуг, особливо вздовж шляхопроводу державного призначення № 812. Охорона навколишнього середовища змушує до певної діяльності у розвитку інфраструктури, такі як: побудова водогонів, каналізацій, очисних споруд, т.д. Сподіваємося, що привабливість Савіна і околиць, а також потенціал робочої сили, зацікавить інвесторів і залучить капітал на терени гміни. У плані розвитку гміни ве відведено привабливі місця для інвестиційної діяльності.