Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Fundusz Dróg Samorządowych
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
PROW – Scalenia gruntów
Projekt „Zdalna Szkoła”
e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego
Projekt „Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim”
Projekt „e-powiat chełmski – rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim”
Projekt „Kuźnia pokoleń”
Projekt „Lepszy Urząd”
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa