ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Хелмський повіт розташований на Сході Люблінського воєводства. Складається із 15 гмін, з них – 1 міська і 14 сільських. Займає площу 1885,84 кв. км, де проживає 79800 осіб, густота населення 43 людини на кв. км.

Однією із найбільших переваг Хелмського повіту є добре комунікаційне сполучення із Україною через прикордонний пропускний пункт у

Дорохуску. Географічне розташування повіту й інфраструктура повіту створюють вигідні умови для розвитку економічної співпраці із партнерами, як з України, так й інших країн, розташованих далі на Схід. Перспективи розвитку регіону залежать від його відкритості до міжнародної співпраці. Повіт підтримує тісні зв’язки із ковельським районом, про що свідчить умова про співпрацю, підписана у рамках програми розвитку Євро-регіону Буг.

Через територію повіту пролягає міжнародна траса, котра поєднує Варшаву з Києвом. Вона проходить крізь Люблін, Хелм, Луцьк, Рівне, Житомир. Ця дорога, разом із прикордонним переходом у Дорохуску була зарахована до категорії швидкісних, а також до мережі європейських трас. Завдяки діяльності повітового самоврядування і залученню великої кількості інвестицій на шляхобудівні роботи, між гмінами існує добре сполучення.

Хелмський повіт є сільськогосподарським регіоном. Рольні землі займають 92 809 га. Вони дуже відрізняються одне від одного за своєю якістю. На півночі повіту ґрунти бідні, натомість на півдні і заході ґрунти набагато плодючіші. Аграрні господарства здебільшого перебувають у власності індивідуальних власників. Найбільш розповсюджені господарства площею до 10 га. Найпоширенішим є вирощування зернових, картоплі, і цукрових буряків. Тваринництво представлено вирощуванням великої рогатої худоби і свинарством. Можливості господарчої діяльності поза рослинництвом і тваринництвом розвиваються у таких напрямках як: екологічне сільське господарство і харчова промисловість. Виробництво і сфера послуг зосередженні навколо Хелму і Рейовця Фабричного.

Хелмський повіт є потужною сировинною базою рослинного походження. Тому найкращі можливості для інвестицій знаходяться у сільськогосподарському виробництві. Низький рівень забруднення навколишнього середовища і невисока потреба у використанні мінеральних добрив сприяють розвиткові виробництва екологічних продуктів харчування. Хелмський повіт визначається різноманітним ландшафтом. Поруч із низинами Долини Дубєнкі зустрічаємо пейзаж узвишшя Пагорбів Хелмських, і, навіть, бачимо тут види із рисами підгір’я, фрагменти яких маємо переважно на теренах Дзялув Грабовецьких. Головною метою збереження ландшафту є охорона усіх природних цінностей, що попереднє господарювання не встигло зруйнувати чи знищити. Це реалізовується передусім шляхом створення парків і ландшафтних заповідників.