The district of Rejowiec City

The mayor: Tadeusz Górski
Address: 22-360 Rejowiec, J. Dąbrowskiego Street 1
Tel: (082) 568 81 45 fax: (0 82) 568 87 53
www.gmina.rejowiec.pl
e-mail: sekretariat@gmina.rejowiec.pl