Logotypy Unii Europejskiej program cyfrowy powiat

Powiat chełmski pozyskał grant w wysokości 232 506,00 zł z rządowego programu Cyfrowy Powiat. Projekt grantowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Koncepcja realizacji projektu przewiduje m.in.:

  1. Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa.
  2. Zakup:
  • urządzeń wielofunkcyjnych,
  • drukarek kodów kreskowych,
  • zestawów komputerowych,
  • kwalifikowanej pieczęci elektronicznej,
  • dedukowanych certyfikatów do integracji oprogramowania z KWT.
  1. Zakup oprogramowania do backupu.
  2. Zakup szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa informatyków IT.
  3. Serwis UPS Centralnych.

Realizacja działań w ramach ww. grantu wpłynie bezpośrednio na rozwój cyfrowy powiatu chełmskiego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

plakat Unii Europejskiej program cyfrowy powiat