dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823L od km 4+118 do km 20+533 na odcinku Nowiny— Rudka, drogi powiatowej nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda-Kolonia —Rudka oraz drogi powiatowej Nr 1828L od km 0+000 do km 5+548,08 na odcinku Srebrzyszcze —Gotówka”


Dofinansowanie: 12 224 099,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 24 024 876,08 zł koszt kwalifikowalny, 170 426,63 zł koszt niekwalifikowalny

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Droga powiatowa Nr 1823L

 • przebudowę drogi o łącznej długości 16 280 m, szerokość jezdni 6,0 m;
 • budowę obustronnego utwardzonego pobocza asfaltowego o szerokości 1,0 m o długości 16 280 m;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym m.in.: progi akustyczne, bariery, tablice prowadzące, bariery ochronne U-14a;
 • budowę zatok autobusowych;
 • ustawienie znaków aktywnych „STOP” oraz wydzielenie aktywnych przejść dla pieszych z doświetleniem przejść;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
 • wykonanie poboczy gruntowych.

Droga powiatowa Nr 1824L

 • przebudowę drogi na odcinku o długości łącznie 6 445 m, szerokość 6,0 m;
 • budowę zatoki postojowej;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • ustawienie znaków aktywnych „STOP” oraz wydzielenie aktywnych przejść dla pieszych z doświetleniem przejść;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego.

Droga powiatowa Nr 1828L

 • przebudowę drogi na odcinku o długości łącznie 5 474 m, szerokość 5,5 m;
 • budowę utwardzonego pobocza asfaltowego o szerokości 1,0 – 1,5 m i długości 2 204 m (strona prawa);
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • ustawienie znaków aktywnych „STOP” oraz wydzielenie aktywnych przejść dla pieszych z doświetleniem przejść;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego.
 • wykonanie poboczy gruntowych.

 


Realizacja inwestycji:

Zakres zadania do wykonania w 2021 r. obejmuje:

 • przebudowę drogi powiatowej Nr 1823L od km 4+118 do km 20+533 na odcinku Nowiny- Rudka; wartość robót-, Wykonawca robót- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sadex Janusz Sadlik,
 • przebudowę drogi powiatowej Nr 1828L od km 5+690 do km0+000 do km 5+548,08 na odcinku Srebrzyszcze- Gotówka; wartość robót-, Wykonawca robót- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sadex Janusz Sadlik.

Zakres zadania do wykonania w 2022-2023 r. obejmuje:

 • przebudowę drogi powiatowej Nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda-Kolonia- Rudka; wartość robót-, Wykonawca robót- B.G. Construction Sp. z o.o.