Pismo Samorządowe „Powiat Chełmski” promuje potencjał gospodarczy, kulturalny i turystyczny Powiatu w kraju i za granicą. Informacje zawarte w publikacji dotyczą działań podejmowanych przez Powiat.

Pismo samorządowe

Pismo Samorządowe „Powiat Chełmski” promuje potencjał gospodarczy, kulturalny i turystyczny Powiatu w kraju i za granicą. Informacje zawarte w publikacji dotyczą działań podejmowanych przez Powiat.

Album Zespoły Ludowe Powiatu Chełmskiego

Folder prezentuje zespoły i solistów ludowych, aktywnie działających na terenie powiatu chełmskiego. Publikacja promuje twórczość ludową oraz tradycję regionalną, której bogactwo i piękno jest wizytówką i dumą powiatu chełmskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania publikacji “Zespoły ludowe powiatu chełmskiego”, a w szczególności twórcom i pasjonatom lokalnej kultury. Wyrażamy nadzieje, że jej odbiorcy spędzą czas pożytecznie, obcując z bohaterami niniejszego wydania.

Album Twórcy ludowi i rzemiosło artystyczne powiatu chełmskiego

Publikacja przedstawia i promuje twórczość ludową oraz tradycję regionalną, której bogactwo oraz piękno jest wizytówką i dumą powiatu chełmskiego. Podczas przeglądania folderu odnajdą Państwo różne dziedziny sztuki ludowej: hafciarstwo, koronkarstwo, robótki szydełkowe, malarstwo, rysunek, rzeźbę, kowalstwo artystyczne, bibułkarstwo i poezję. Folder przygotowano z myślą o turystach, chcących na mapie powiatu chełmskiego odnaleźć zapomniane już zawody i tradycje oraz odkryć je na nowo.

Folder Kulinarnym Szlakiem Powiatu Chełmskiego

Publikacja promuje Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia oraz Spółdzielnie, które aktywnie działają na terenie powiatu chełmskiego. W folderze odnajdą Państwo wiele wspaniałych, często autorskich przepisów kulinarnych. Poznają Państwo społeczną działalność oraz pasję wielu wspaniałych ludzi, którzy mimo małej ilości wolnego czasu, znajdują ochotę na pracę społeczną oraz promocję Powiatu Chełmskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania publikacji „Kulinarnym Szlakiem Powiatu Chełmskiego”, a w szczególności osobom, które zgodziły się wziąć udział w wydaniu niniejszego Folderu.

Folder Szlak Kredą Pisany

Szlak Kredą Pisany – po atrakcjach ziemi chełmskiej został wytyczony w ramach „Planu rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej powiatu chełmskiego i miasta Chełm” zrealizowanego w projekcie pt. „Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej”. Szlak Kredą Pisany – po atrakcjach ziemi chełmskiej łączy atrakcje turystyczne powiatu chełmskiego i miasta Chełm. Trasy wytyczono tak, aby turysta w ciągu trzech kolejnych dni (jedna trasa–odsłona na jeden dzień) poznał atrakcje turystyczne powiatu chełmskiego i Chełma.

Album Powiat Chełmski

Album „Powiat Chełmski” ukazuje potencjał kulturowy ,gospodarczy oraz przyrodniczy. Dorobek kulturowy podkreśla oraz przypomina o dziejowym charakterze tego regionu, a malownicze nadbużańskie krajobrazy zapewniają wielokroć przeżyć dla ludzi szukających wytchnienia. Ziemia Chełmska to miejsce gdzie przeszłość wyznacza kierunki teraźniejszości i przyszłości, zdając sobie sprawę z wielkiej wartości dziedzictwa kulturalnego. Jako samorząd, sukcesywnie prowadzimy działania na rzecz poprawy warunków dla rozwoju turystyki, poprzez zrealizowanie wielu inwestycji. Zróżnicowanie szaty roślinnej powoduje, że jest to idealne miejsce do uprawiania turystyki pieszej oraz rowerowej. Publikacja przybliży czytelnikom specyfikę Powiatu Chełmskiego, pomoże również w pełni korzystać z jego walorów rekreacyjnych i wskaże miejsca, którym warto poświęcić uwagę.

Gazeta Samorządowa Powiat Chełmski

Pismo Samorządowe „Powiat Chełmski” promuje potencjał gospodarczy, kulturalny i turystyczny Powiatu w kraju i za granicą. Informacje zawarte w publikacji dotyczą działań podejmowanych przez Powiat.