Obiekt LEONÓW, gmina Rejowiec
Powierzchnia obszaru scalenia: 226,84 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 452 352,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 665 608,30 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 11 marca 2010 roku Nr 00027-6905-UM0300043/09
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 20 stycznia 2011 roku znak: GKN.6017/sc/L/06/2009/10/11.