“Scalanie gruntów” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Operacje typu „Scalanie gruntów” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Scalenia gruntów zrealizowane w ramach PROW 2007 – 2013

Obiekt JÓZEFIN, gmina Kamień
Obiekt LEONÓW, gmina Rejowiec
Obiekt HRUSZÓW, MARYNIN, SIEDLISZCZKI, gmina Rejowiec
Obiekt DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE – KOLONIA, gmina Chełm
Obiekt TROŚCIANKA, gmina Wojsławice
Obiekt ROZIĘCIN, gmina Wojsławice
Obiekt WIERZBICA, gmina Wierzbica
Obiekt WÓLKA CZUŁCZYCKA, ZARZECZE, gmina Chełm
Obiekt ANUSIN, STASIN DOLNY, gmina Siedliszcze
Obiekt KRZYWICE – KOLONIA, gmina Chełm
Obiekt BUKOWA WIELKA cz.I, BUKOWA WIELKA cz.II i ŚREDNI ŁAN, gmina Sawin
Obiekt MAJDAN NOWY, gmina Wojsławice