“Scalanie gruntów” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Operacje typu „Scalanie gruntów” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Scalenia gruntów zrealizowane w ramach PROW 2007 – 2013