Obiekt WÓLKA CZUŁCZYCKA, ZARZECZE, gmina Chełm
Powierzchnia obszaru scalenia: 516,0726 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 1 109 737,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 2 286 500,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 00080-6905-UM0300051/10
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku znak: GKN.661.1.6.2011.