Komenda Miejska Policji w  Chełmie
tel. 47 813 1210, fax 47 811 1583
ul. Żwirki i Wigury 20, 22-100 Chełm
e-mail: rzecznik.kmpchelm@lu.policja.gov.pl
strona: www.chelm.lubelska.policja.gov.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
tel. (82) 565-34-28, fax (82) 565-55-50
ul. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2B, 22-100 Chełm
e-mail: km_chelm@straz.lublin.pl
strona: www.strazchelm.pl/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie
tel. (82) 565 34 21, fax (82) 565 30 13
ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm
e-mail: psse.chelm@pis.gov.pl
strona: www.pssechelm.pis.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
tel. (82) 565-50-58, fax (82) 565-57-37
ul. Browarna 2, 22-100 Chełm
e-mail: chelm.piw@wiw.lublin.pl
strona: www.piw.chelm.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chełmie
tel. 82 562 75 78, fax 82 562 75 78
plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
e-mail: pinb@powiatchelmski.pl
strona BIP: pinbchelm.bip.gov.pl