Fundusz Dróg Samorządowych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie pn. “Budowa drogi powiatowej Nr 1719L na odcinku od km 3+535 do km 7+146 wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 1719L, gm. Wierzbica”


 

Dofinansowanie: 3 800 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 750 000,00 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

  W ramach zadania zaplanowano:

 • budowę drogi o długości 3 611 m , szerokości jezdni 5,5 m;
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m, długość 3 250 m;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi;
 • remont mostu,
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego,
 • wykonanie poboczy gruntowych.

  Wykonawca zadania: B.G. Construction Sp. z o.o.