Flaga i Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

“Adaptacja budynku szkolnego na dom pomocy społecznej”