Flaga i Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH


Powiat Chełmski w ramach otrzymanego dofinansowania środki w kwocie 10 016 382,19 zł przeznaczył na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu chełmskiego:

  • w kwocie 149 503,99 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1863L od km 4+437 do km 8+852 w miejscowości Rakołupy Duże oraz drogi powiatowej Nr 1864L od km 8+425 do km 6+610 na odcinku Rakołupy-Plisków” – ETAP II
  • w kwocie 2 950,00 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1863L od km 4+437 do km 8+852 w miejscowości Rakołupy Duże oraz drogi powiatowej Nr 1864L od km 8+425 do km 6+610 na odcinku Rakołupy-Plisków”- ETAP II
  • w kwocie 971 193,72 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1833L od km 1+582 do km 9+708 na odcinku Adamów Kolonia—Zagroda oraz drogi powiatowej Nr 1834L od km 0+000 do km 8+375 na odcinku Niedziałowice Drugie—Depułtycze Królewskie” ETAP II
  • w kwocie 10 177,00 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1833L od km 1+582 do km 9+708 na odcinku Adamów Kolonia—Zagroda oraz drogi powiatowej Nr 1834L od km 0+000 do km 8+375 na odcinku Niedziałowice Drugie—Depułtycze Królewskie” ETAP II
  • w kwocie 966 000,00 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. “Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L od km 8+700 do km 20+180,01 na odcinku Święcica- Czułczyce Duże oraz drogi powiatowej Nr 1819L od km 0+000 do km 1+554,05 oraz od km 5+690 do km 7+500,03 na odcinku Staw- Krobonosz”
  • w kwocie 6 016 639,61 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823L od km 4+118 do km 20+533 na odcinku Nowiny— Rudka, drogi powiatowej nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda-Kolonia —Rudka oraz drogi powiatowej Nr 1828L od km 0+000 do km 5+548,08 na odcinku Srebrzyszcze —Gotówka”
  • w kwocie 1 913 044,87 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814L od km 0+000 do km 8+288,12 na odcinku Pawłów—Liszno, drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny— Krasne oraz drogi powiatowej Nr 1869L na odcinku od km 0+000 do km 1+369,11, ul. Wiejska w Mieście Rejowiec Fabryczny”