Zespół Radców Prawnych wykonuje zadania w zakresie pomocy prawnej oraz opiniowania aktów prawnych zarówno Starostwa jak i jednostek organizacyjnych.

Do podstawowych zadań z zakresu obsługi prawnej należy:

  • udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty, pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu, Starosty, projektów decyzji Zarządu, Starosty i kierowników jednostek organizacyjnych;
  • opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez organy Powiatu i Starostę;
  • wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami i innymi organami orzekającymi w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonym tym jednostkom);
  • informowanie Zarządu, Starosty i dyrektorów wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu.

W znakowaniu spraw Zespół Radców Prawnych używa symbolu “P”.