Fundusz Dróg Samorządowych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie pn. “Budowa drogi powiatowej Nr 1803L na odcinku od km 6+265,00 do km 8+771,14 (gmina Sawin)”


 

Dofinansowanie: 1 050 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 100 000,00 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

  W ramach zadania zaplanowano:

 • budowę drogi o długości 2 506 m , szerokości jezdni 5,5 m;
 • wykonanie poboczy gruntowych obustronnych o szerokości 1,0 m;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi;
 • wykonanie pełnego oznakowania pionowego oraz aktywnego przejścia dla pieszych.

  Wykonawca zadania: B.G. Construction Sp. z o.o.