Fundusz Dróg Samorządowych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie pn. “ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811L na terenie gmin: Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny”


Dofinansowanie: 3 800 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 750 000,00 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

  W ramach zadania zaplanowano:

 • przebudowę drogi o długości 10 469 m , szerokości jezdni 6,0 m;
 • budowa pobocza utwardzonego o szerokości 1,0 m, długość 500 m;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi;
 • przebudowę zatok autobusowych;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz ze znakami aktywnymi „STOP” i aktywnymi przejściami dla pieszych;
 • wykonanie poboczy gruntowych.

  Wykonawca zadania: B.G. Construction Sp. z o.o.