Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
tel. 82 562 76 97, fax 82 562 76 68
plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
e-mail: luch@praca.gov.pl
strona: https://chelm.praca.gov.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
tel. 82 562 76 53, fax 82 562 76 51
plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
e-mail: pcpr@pcpr.powiatchelmski.pl
strona BIP: www.pcprchelm.bip.lubelskie.pl

Zespół Szkół w Siedliszczu
tel. 82 569 22 70, fax 82 569 22 70
ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze
e-mail: sekretariat@losiedliszcze.pl
strona: https://losiedliszcze.pl/

Liceum Ogólnokształcące w Dubience
tel. 82 566 80 65, fax 82 566 84 15
ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka
e-mail: lo.dubienka@vp.pl
strona: www.lodubienka.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku
tel. 82 566 10 33, fax 82 566 10 33
ul. Graniczna 1, 22-175 Dorohusk
e-mail: osrodek@sosw-dorohusk.pl
strona: https://sosw-dorohusk.pl/

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach
tel. 82 545 97 97, 881 505 185
fax 82 569 07 89
Nowiny 101, 22-105 Okszów
e-mail: dps@dpswnowinach.pl
strona: www.dpswnowinach.pl

Dom Pomocy Społecznej w Rejowcu
tel. 82 575 05 00
ul. Przemysłowa 4, 22-360 Rejowiec
e-mail: dps@dpsrejowiec.pl
strona BIP: http://www.dpsrejowiec.pl

Dom Dziecka w Siedliszczu
tel. 82 569 25 63, fax 82 545 15 40
ul. Szkolna 66, 22-130 Siedliszcze
e-mail: dom@domdzieckawsiedliszczu.pl
strona BIP: www.ddsiedliszcze.bip.lubelskie.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym
tel. 82 566 30 00, fax 82 566 30 00
ul. Lubelska 24b, 22-170 Rejowiec Fabryczny
e-mail: poradnia@ppp-rejowiec.pl
strona: http://www.poradniarejowiec.powiatchelmski.pl
strona BIP: www.poradniarejowiec.bip.lubelskie.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach
tel. 82 566 80 88, fax 82 566 80 88
Pławanice 75, 22-113 Kamień
e-mail: poradnia@ppp-plawanice.pl
strona: http://ppp-plawanice.pl/
strona BIP: www.poradniaplawanice.bip.lubelskie.pl/

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wierzbicy
tel. 82 575 00 54
Osiedle Wierzbica, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica
e-mail: sekretariat@pppwierzbica.pl
strona BIP: www.poradniawierzbica.bip.lubelskie.pl