Flaga i Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

Zadanie pn. Nadbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pracownie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej


Dofinansowanie: 509 501,65 zł
Całkowita wartość inwestycji: 509 501,65 zł

Celem zadania jest zapewnienie dzieciom i młodzieży uczącym się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji:

  • powstaną cztery pracownie specjalistyczne i toaleta,
  • szyb windowy zostanie podwyższony o jedną kondygnację,
  • powierzchnia użytkowa SOSW zwiększy się o 154,42 m2.

Wykonawca zadania: Gminny Zakład Obsługi Spółka z o.o. Okopy-Kolonia

Termin wykonania zadania: do 10 sierpnia 2021 r.

Tablica przedstawiająca kwotę dofinansowania