Wicestarosta Jerzy Kwiatkowski

Wicestarosta: Jerzy Kwiatkowski
tel. 82 562-75-01, pok. 114

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę.

W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  • Wydziału Architektury i Budownictwa;
  • Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami;
  • Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych;
  • Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich