dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

Zadanie pn. “Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L od km 8+700 do km 20+180,01 na odcinku Święcica- Czułczyce Duże oraz drogi powiatowej Nr 1819L od km 0+000 do km 1+554,05 oraz od km 5+690 do km 7+500,03 na odcinku Staw- Krobonosz”


Dofinansowanie: 8 026 254,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 21 746 464,21 zł koszt kwalifikowalny, 453 919,20 zł koszt niekwalifikowalny

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Droga powiatowa Nr 1805L

 • budowę i przebudowę drogi o łącznej długości 11 474 m, szerokość jezdni 6,0 m;
 • budowę jednostronnego utwardzonego pobocza asfaltowego o szerokości 1,5 m o długości 11 474 m;
 • budowę zatoki postojowej;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: progi akustyczne, bariery, tablice prowadzące, bariery ochronne U-14a;
 • budowę zatok autobusowych;
 • ustawienie znaków aktywnych „STOP” oraz wydzielenie aktywnych przejść dla pieszych z doświetleniem przejść;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
 • wykonanie poboczy gruntowych.

 

Droga powiatowa Nr 1819L

 • przebudowę drogi na odcinku o długości łącznie 3 364 m, szerokość 6,0 m;
 • przebudowa chodników o długości po lewej stronie jezdni – 965 m oraz po prawej stronie jezdni- 958 m;
 • budowa utwardzonego pobocza asfaltowego o szerokości 1,0 m i długości 419 m (strona lewa) oraz 110 m (strona prawa);
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: balustrady U-11a, bariery ochronne U-14a;
 • ustawienie znaków aktywnych „STOP” oraz wydzielenie aktywnych przejść dla pieszych z doświetleniem przejść;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego.
 • wykonanie poboczy gruntowych.

Realizacja inwestycji:

Zakres zadania do wykonania w okresie 2021- 2023 obejmuje:

 • budowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1805L od km 8+700 do km 20+180,01 na odcinku Święcica- Czułczyce Duże.
 • przebudowę drogi powiatowej Nr 1819L od km 5+690 do km 7+500,03 na odcinku Krobonosz- Krobonosz Kolonia.

Zakres zadania do wykonania w 2022 r. obejmuje:

 • przebudowę drogi powiatowej Nr 1819L od km 0+000 do km 1+554,05 w miejscowości Sawin.