Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

Więcej informacji uzyskają Państwo odwiedzając stronę Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Plakat informujący o całodobowej infolinii NFZ

Całodobowa infolinia NFZ – 800 190 590
Jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2?


Koronawirus 2019-nCoV

W związku z odnotowaną w Chinach serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV oraz pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach, poniżej zamieszczamy zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem sporządzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zasady postępowania (1,56 MB, PDF)Plakat informujący o bezpiecznym zachowaniu nad wodą

Plakat informujący o bezpiecznym zachowaniu podczas burzy

Plakat informujący o bezpiecznym zachowaniu podczas upałów