KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

KOMISJA ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI