Obiekt DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE – KOLONIA, gmina Chełm
Powierzchnia obszaru scalenia: 492,0151 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 1 052 044,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 1 898 645,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2011 roku Nr 00080-6905-UM0300052/10
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku znak: GKN.661.1.7.2011.