Zespół ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania z zakresu: spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych.

W znakowaniu spraw Zespół używa symbolu „ZK”.

Do podstawowych zadań w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej należy:

  • realizowanie zadań obronnych państwa wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony RP oraz innych przepisach szczególnych;
  • realizowanie i koordynowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynikających z przepisów wykonawczych;
  • realizowanie i koordynowanie zadań z obrony cywilnej wynikających z przepisów wykonawczych;
  • realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikających z przepisów wykonawczych;
  • realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej wynikających z prawnych obowiązków nałożonych do realizacji przez powiat.
  • organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu.
  • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach określonych w ustawie o ruchu drogowym.

Zespół zapewnia obsługę:

  • Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  • Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W Zespole działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.