POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwa Tel. Kontakt w godzinach
pracy
Kontakt po godzinach
pracy i w dni wolne
Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Pl. Niepodległości 1
telefon
fax
e-mail
82 562 75 01
82 562 75 10
starostwo@powiatchelmski.pl
Zespół ds. Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego
w Chełmie
Pl. Niepodległości 1
telefon

fax
e-mail

82 562 75 41
728 476 694
82 562 75 10
zk@powiatchelmski.pl
728 476 694
Komenda Miejska
Państwowej Straży
Pożarnej w Chełmie
ul. St. Wyszyńskiego 2b
telefon
fax
e-mail
82 565 34 28
82 565 34 27
km_chelm@straz.lublin.pl
82 565 34 28
82 565 34 27
km_chelm@straz.lublin.pl
Komenda Miejska Policji
w Chełmie
ul. Żwirki i Wigury 20
telefon
fax
e-mail
82 560 12 10 / 560 14 80
82 560 14 83
chelm.rzecznik@kwp.lublin.pl
82 560 12 10 / 560 14 80
82 560 14 83
chelm.rzecznik@kwp.lublin.pl
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Chełmie
Pl. Niepodległości 1
telefon
fax
e-mail
82 562 76 50
82 562 7651
pcpr@powiat.chelm.pl
Powiatowa Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna
w Chełmie
ul. Szpitalna 48
telefon

fax
e-mail

82 565 34 21
alarmowy 693 444 561
82 565 30 13
psse.chelm@pis.gov.pl
psse@pssechelm.pl
alarmowy 693 444 561
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Chełmie
ul. Browarna 2
telefon
fax
e-mail
82 565 50 58 / 82 56557 37
82 565 50 58
chelm.piw@wetgiw.gov.pl
chelm.piw@wiw.lublin.pl
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Chełmie
Pl. Niepodległości 1
telefon
fax
e-mail
82 562 75 78
82 562 75 78
pinb@powiat.chelm.pl
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1
telefon

fax
e-mail

82 562 32 23
SOR 82 562 34 00 / 562 34 01
82 562 32 27
szpital@szpital.chelm.pl
SOR 82 562 34 00 / 562 34 01
Stacja Ratownictwa
Medycznego w Chełmie
ul. Rejowiecka 128
telefon
fax
e-mail
82 565 52 34
82 565 37 81
www.srm-chelm.com.pl
82 565 52 34
Zamojska Korporacja
Energetyczna w Zamościu
Rejonowy Zakład
Energetyczny w Chełmie
ul. Trubakowska 61
telefon
fax
e-mail
82 562 27 00
82 562 27 05
www.pgedystrybucja.pl
82 562 27 00
Nadbużański Oddział
Straży Granicznej
w Chełmie
ul. Trubakowska 2
telefon
fax
e-mail
82 568 50 02
82 568 57 01
nadbuzanski@strazgraniczna.pl
Delegatura Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony
Środowiska w Chełmie
ul. Jagiellońska 64
telefon
fax
e-mail
82 563 14 15 / 82 563 25 35

chelm@wios.lublin.pl

w dni powszednie:
15.00 – 20.00
w soboty: 7.00 – 20.00
601 090 923
603 590 097
Nadleśnictwo Chełm
ul. Hrubieszowska 123
telefon
fax
e-mail
82 560 32 09 / 82 560 32 98
82 560 38 31
chelm@lublin.lasy.gov.pl
Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Lublinie
Oddział w Chełmie
ul. Jedność 4
telefon
fax
e-mail
82 565 64 66 / 82 565 64 67
82 565 64 66
chelm@wzmiuw.lublin.pl