Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Powiat Chełmski realizuje zadanie pn. Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Program ten ma na celu pomoc organom prowadzącym szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

W ramach podpisanej w dniu 24 lipca br. umowy z Lubelskim Kuratorem Oświaty w Lublinie, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego, powiat otrzymał na realizację zadania dotację celową w wysokości 2 480,00 zł. Powyższe środki pozwolą na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do biblioteki Zespołu Szkół w Dubience Liceum Ogólnokształcącego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience.