Logotypy projektu

Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Celem udzielania grantów jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie ma na celu ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

I RUNDA KONKURSOWA:
Grant: 1 558 850,00 zł
Wnioskodawca: Powiat Chełmski
Grantobiorca Nr 1: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach
Kwota: 977 050,00 zł
Grantobiorca Nr 2: Dom Pomocy Społecznej w Kaniem
Kwota: 308 700,00 zł
Grantobiorca Nr 3: Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym
Kwota: 273 100,00 zł

V RUNDA KONKURSOWA:
Zakup środków ochrony osobistej/indywidualnej oraz testów do badań na zakażenie wirusem COVID-19.
Grant: 245 500,15 zł
Wnioskodawca: Powiat Chełmski
Grantobiorca Nr 1: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach
Kwota: 158 200,00 zł
Grantobiorca Nr 2: Dom Pomocy Społecznej w Kaniem
Kwota: 43 750,15 zł
Grantobiorca Nr 3: Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym
Kwota: 43 550,00 zł