Siedziba Starostwa Powiatowego w Chełmie

Starostwo Powiatowe w Chełmie
22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
tel. 82 562 75 01, fax 82 562 75 10
e-mail: sekretariat@powiatchelmski.pl

Spis telefonów

NIP (starostwo) 563-18-69-649
(powiat) 563-21-94-320

REGON (starostwo) 110200113
(powiat) 110198221

Godziny urzędowania Starostwa:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30


Kasa Starostwa czynna jest codziennie w godzinach 7.45-14.30
(kasa nie przyjmuje opłat paszportowych, recyklingowych, skarbowych)


Rachunki bankowe BANK PEKAO S.A.

Numer konta: 91 1240 6292 1111 0011 3044 9668
Na ten numer konta należy wpłacać środki z tytułu opłat:
– komunikacyjnych (m.in. rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
– geodezyjnych (dokument obliczenia opłaty),
– za karty wędkarskie,
– za zajęcie pasa drogowego,
– za dzierżawę gruntów powiatu,
– za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających,
– za dzienniki budowy.

Numer konta: 73 1240 6292 1111 0011 3044 9798
Na ten numer konta należy wpłacać:
– opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
– przekształcenie prawa użytkowania gruntów Skarbu Państwa,
– trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa,
– czynsze dzierżawne gruntów Skarbu Państwa,
– czynsze za najem lokali Skarbu Państwa.

Numer konta: 42 1240 6292 1111 0011 3045 0938
Rachunek KAR za nieprzerejestrowanie pojazdu

Numer konta: 25 1240 6292 1111 0011 3044 9886
Na ten numer konta należy wpłacać wadia i zabezpieczenia.


Interesantów
w sprawach skarg i wniosków
przyjmuje Sekretarz Powiatu
lub osoba wyznaczona
we wtorki w godz. 7.30 – 15.30
i poza godzinami pracy w poniedziałki
w godzinach 15.30 – 15.45