Siedziba Starostwa Powiatowego w Chełmie

Starostwo Powiatowe w Chełmie
22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
tel. 82 562 75 01, fax 82 562 75 10
e-mail: sekretariat@powiatchelmski.pl

Spis telefonów

NIP (starostwo) 563-18-69-649
(powiat) 563-21-94-320

REGON (starostwo) 110200113
(powiat) 110198221

Godziny urzędowania Starostwa:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30


Kasa Starostwa czynna jest codziennie w godzinach 7.45-14.30
(kasa nie przyjmuje opłat paszportowych, recyklingowych, skarbowych)


Rachunki bankowe BGŻ BNP PARIBAS S.A.:

Numer konta: 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002
Na ten numer konta należy wpłacać środki z tytułu opłat:
– komunikacyjnych (m.in.rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
– geodezyjnych (dokument obliczenia opłaty),
– za karty wędkarskie,
– za zajęcie pasa drogowego,
– za dzierżawę gruntów powiatu.

Numer konta: 07 1600 1101 1841 1342 5000 0006
Na ten numer konta należy wpłacać:
– opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa,
– przekształcenie prawa użytkowania gruntów Skarbu Państwa,
– trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa,
– czynsze dzierżawne gruntów Skarbu Państwa,
– czynsze za najem lokali Skarbu Państwa.

Numer konta: 34 1600 1101 1841 1342 5000 0005
Rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia)


Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Sekretarz Powiatu we wtorki w godz. 7:30 – 15:30. Jeżeli wtorek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dniem przyjmowania skarg i wniosków jest najbliższy powszedni dzień tygodnia.