Fundusz Dróg Samorządowych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie pn. “ Budowa drogi powiatowej Nr 1730L na odcinku od km 7+795 do km 10+512,22 (gmina Sawin)


 

Dofinansowanie: 600 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 200 000,00 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

  W ramach zadania zaplanowano:

 • budowę drogi o długości 2 717 m , szerokości jezdni 5,5 m;
 • wykonanie poboczy gruntowych obustronnych o szerokości 1,0 m;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;

  Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik.