Obiekt JÓZEFIN, gmina Kamień
Powierzchnia obszaru scalenia: 280,06 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 550 853 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 948 144,76 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2009 roku Nr 00006-6905-UM0300011/09
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku znak: GKN.6017/sc/J/2006/09.