Załatw sprawę w urzędzie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Katalog e-Usług
Portal Konsultacji Społecznych
Rzecznik konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego
Promocja zdrowia
Nieodpłatna pomoc prawna
Zespół ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Portal Mapowy
Inspektor Ochrony Danych
Aplikacja ePowiat Chełmski
Kalendarz imprez