112 Ogólnoeuropejski numer alarmowy
999 Ratownictwo Medyczne
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowo- Kanalizacyjne
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
986 Straż Miejska
984 Pogotowie Rzeczne

Plan łączności współdziałania na wypadek wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych

Starostwo Powiatowe w Chełmie
Starosta Chełmski
Sekretarz Powiatu
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 562 75 01 lub 82 562 75 56 / 82 562 75 10
e-mail: starostwo@powiatchelmski.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 728 476 694

Marek Kaczmarski
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 562 75 41 lub 728 476 694 / 82 562 75 10
e-mail: zk@powiatchelmski.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 728 476 694

Drogi krajowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21 20-075 Lublin
Rejon w Chełmie ul. Podgórze 2
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 81 532 70 61, 82 563 32 79 lub 82 563 31 09 / 81 532 44 67, 82 563 57 70 lub 81 532 44 67
e-mail: sekretariat@lublin.gddkia.gov.pl lub ch_rdk@lublin.gddkia.gov.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 81 532 85 82, 81 532 07 92, pid_lublin@gddkia.gov.pl

Drogi wojewódzkie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie ul. Lwowska 24
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 560 31 23 lub 82 560 31 33/ 82 560 31 23
e-mail: rdw.chelm@zdw.lublin.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 601 676 410

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie ul. Grabowiecka 18B
tel./fax kontaktowy w godz. pracy:84 696 20 93 lub 84 696 20 94/ 84 696 20 95
e-mail: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 84 697 26 91

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie ul. Lubelska 60
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 572 11 51/ 82 572 17 93
e-mail: rdw.wlodawa@zdw.lublin.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 82 572 16 92

Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Chełmie
Plac Niepodległości 1
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 562 75 88, 82 562 75 29, 82 562 76 66/ 82 562 75 10
e-mail: infrastruktura@powiatchelmski.pl

Służby, inspekcje i straże
Komenda Miejska Policji w Chełmie
ul. Żwirki i Wigury 20
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 47 813 12 10 lub 47 813 14 80/ 47 813 14 83
e-mail: rzecznik.kmpchelm@lu.policja.gov.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 47 813 12 10 lub 47 813 14 80

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
ul. St .Wyszyńskiego 2B, 22-100 Chełm
tel. 82 565 34 28, 565-55-50
fax. 82 565 55 50

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
Placówka Straży Granicznej w Chełmie
ul. Trubakowska 2
tel. 82 568 50 02
fax: 82 568 57 01

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie
ul. Rejowiecka 128
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 563 09 99 lub 82 565 52 34/ 82 565 37 81
e-mail: sekretariat@srm-chelm.com.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 82 563 09 99

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie
ul. Szpitalna 48
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 565 34 21/ 82 565 30 13
e-mail: psse.chelm@pis.gov.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 887 436 198, 693 444 561

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
ul. Browarna 2
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 565 50 58 lub 82 565 57 37/ 82 565 75 10
e-mail: chelm.piw@wiw.lublin.pl
chelm.piw@wetgiw.gov.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 601 458 728

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chełmie
Plac Niepodległości 1
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 562 75 78 lub 82 562 75 01 wew. 578/ 82 562 75 10
e-mail: pinb@powiatchelmski.pl

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska Lublin
Delegatura w Chełmie
ul. Jagielońska 64
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 563 25 35/ 82 563 14 15
e-mail: chelm@wios.lublin.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: Dyżury: pon.-piątek 15,00-20,00, soboty 7,00-20,00
tel. 601 090 023 lub 603 590 097

Rejonowa Dystrybucja Gazu w Chełmie
ul. Piwna 5
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 562 74 20/ 82 562 74 30
e-mail: rdg.chelm@tarnow.psgaz.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: Tel. 992 Pogotowie gazowe
Dyżurny: tel. 82 562 74 25 lub 82 562 27 52

Dział Dyspozycji Zakładu w Lublinie, ul. Diamentowa 15
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 81 445 22 80
e-mail: dyspozycja.lublin@tarnow.psgaz.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: tel. 81 442 37 00 lub 665 612 706

Energetyczne Centrum Dyspozytorskie w Chełmie
ul. Trubakowska 61
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 562 27 51 lub 82 562 27 52
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: Tel. 991 Pogotowie energetyczne
Dyżurny tel. 82 562 27 51 lub 82 562 27 52

Wydział Utrzymania Sieci RE Chełm obsługuje teren miasta Chełm
Kierownik Wydziału Mirosław Dżaman
Z-ca Kierownika Wydziału Sławomir Niedziela
Mistrz ds. sieci Marcin Łubczuk
tel./fax kontaktowy w godz. pracy:
tel. 82 562 27 80 lub 693 474 059
tel. 82 562 27 81 lub 663 474 072
tel. 82 562 27 12 lub 661 900 165

PGE S.A. Rejon Chełm
ul. Trubakowska 61
Punkt obsługi Klienta Dystrybucyjnego, tel. 84 539 21 00, godz. 07:00-15:00
BOK Chełm, tel. 42 222 22 22, godz. 07:00-15:00

Posterunek Energetyczny Krasnystaw
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 576 07 80
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 991

Posterunek Energetyczny Włodawa
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 572 69 80
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 991

Posterunek Energetyczny Wojsławice
Wojsławice, Leśniowice, Żmudź, Białopole, Dubienka
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 566 92 91
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 991

Posterunek Energetyczny Rejowiec Fabryczny
Wierzbica, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 566 46 04
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 991

Urząd Miasta i Urzędy Gmin
Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 566 32 77/ 82 566 47 28
e-mail: info@rejowiec.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 605 368 800 lub 605 368 801lub 609 378 945

Urząd Gminy Białopole
ul. Chełmska 1
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 568 22 86 lub 82 568 22 15/ 82 568 22 86
e-mail: ugbialopole@data.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 606 432 739 lub 502 680 395

Urząd Gminy Chełm
ul. Gminna 18
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 563 65 53/ 82 563 77 93
e-mail: sekretariat@gmina.chelm.pl, miroslaw.mysiak@gmina.chelm.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 606 978 211 lub 601 170 040 lub 698 902 827

Urząd Gminy Dorohusk
ul. I Armii WP 50
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 566 10 89/ 82 566 10 61
e-mail: sekretariat@dorohusk.com.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 601 220 211 lub 601 170 040

Urząd Gminy Dubienka
ul. 3 Maja 6
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 566 80 02 lub 82 566 80 81/ 82 566 80 02
e-mail: gmina@dubienka.eurzad.eu
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 797 169 837 lub 782 640 522

Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 567 15 51 lub 82 567 15 71/ 82 567 15 71
e-mail: sekretariat@gminakamien.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 604 440 451lub 535 888 086

Urząd Gminy Leśniowice
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 567 54 94/ 82 567 64 94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 691 517 717 lub 663 735 217 lub 669 697 740

Urząd Miasta Rejowiec
ul. Wiktoryna Zaleskiego 1
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 568 81 59 lub 82 568 85 56/ 82 565 887 53
e-mail: sekretariat@gmina.rejowiec.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 605 150 590 lub 661 917 812 lub 691 595 166

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 566 42 11/ 82 566 42 11
e-mail: sekretariat@rudahuta.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: . 602 139 572 lub 664 410 223 lub 503 109 743

Urząd Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 568 60 33/ 82 568 60 33
sekretariat@rudahuta.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 601 151 188 lub 663 778 186 lub 511 244 565

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 567 30 12 lub 82 567 30 81/ 82 567 30 12
e-mail: ug@sawin.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 504 568 910 lub 506 478 268 lub 504 746 252

Urząd Miasta Siedliszcze
ul. Szpitalna 15 A
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 569 22 15 lub 82 569 22 02/ 82 569 22 02
e-mail: gmina@siedliszcze.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 504 568 910 lub 506 478 268 lub 501 951 513

Urząd Gminy Wierzbica
ul. Włodawska 1
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 569 32 66/ 82 569 32 22
e-mail: ugwierzbica@wp.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 608 662 905 lub 696 528 029 lub 728 151 828

Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 20 B
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 566 91 02 lub 82 566 91 78/ 82 566 91 02
e-mail: gmina@wojslawice.com
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 601 854 241 lub 785 991 070 lub 516 418 851

Urząd Gminy Żmudź
ul. Kasztanowa 22
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 568 01 82/ 82 568 06 20
e-mail: urzad@zmudz.gmina.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 601 151 188 lub 663 778 186 lub 511 244 565