DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie pn. “Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi powiatowej na terenie powiatu chełmskiego – Przebudowa drogi powiatowej nr 1826L od km 1+978 do km 6+178 na odcinku Karolinów- Gdola”


 

Dofinansowanie: 711 665,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 423 331,40 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

W ramach zadania wykonano:

 • przebudowę drogi na odcinku od km 1+978 do km 6+178 o szerokości jezdni 5,5 m, długości łącznej 4 200 m;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowę skrzyżowań z drogą gminną;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: bariery ochronne,  tablice prowadzące;
 • wyznaczenie przystanków komunikacji zbiorowej;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
 • wykonanie poboczy o nawierzchni gruntowej.

 

Wykonawca zadania: BG Construction Sp. z o.o.

Termin wykonania zadania: 31 sierpnia 2020 r.