DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

Zadanie pn. “Usprawnienie połączń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu chełmskiego- przebudowa drogi powiatowej Nr 1826L na odcinku Karolinów-Gdola


Dofinansowanie: 711 665,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 423 331,40 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

  W ramach zadania zaplanowano:

 • przebudowę drogi o długości 4 200 m , szerokości jezdni 5,5 m;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi;
 • przebudowę zatok autobusowych;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykonanie poboczy gruntowych.

  Wykonawca zadania: B.G. Construction Sp. z o.o.