STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
sekretariat@powiatchelmski.pl
tel. 82 562-75-01 fax 82 562-75-10

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Starosta
Deniszczuk Piotr
114 562-75-01 501
Wicestarosta
Kwiatkowski Jerzy
114 562-75-01 501
Przewodniczący Rady Powiatu
Walczuk Jarosław
117 562-77-02 702
Sekretarz
Drapsa Agnieszka
119 562-75-56 556
Skarbnik
Niemczyk Agata
120 562-75-06 506


BIURO STAROSTY

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Sekretariat
Grabowska Kinga
114 562-75-01 501
Arciszewska Małgorzata 88 562-75-64 564
Szurchaj Alicja 87 562-75-63 563
Dziwulska Justyna
Pakuła Ewelina
Wawryniuk-Palec Dominika
86 562-75-62 562
Soczyńska Ewelina
Szkałuba Paulina
Traczyńska Monika
85 562-75-51 551


BIURO SAMORZĄDOWE

biurorady.chelm@gmail.com

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Rutkowska Natalia
Filiks Ewelina
Krupska Agata
Panas Dominika
118 562-75-04 504


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – GOSPODARCZY

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Agnieszka Drapsa
119 562-75-56 556
Punkt Kancelaryjny
Dziadko Agata
Piech Joanna


Monastyrska Małgorzata
Kluk Natalia
Huba Katarzyna
Kornyluk Agnieszka

99A

 

99

562-75-97

 

562-75-25

597

 

525

Adamczyk Jacek
Nowosad Kamil
132 562-76-06 606
Sakowski Krzysztof
Szewc Krzysztof
131 562-75-09 509
Popielnicka Krystyna
Semeniuk Magdalena
96 562-75-53 553
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Torbiczuk Katarzyna
116A 562-75-28 528
Biuro Zamówień Publicznych
Mataczyńska Natalia
116A 562-75-28 528
Kosidło Paulina
Gmitruk Katarzyna
116 562-75-89 589
Pracownicy obsługi 562-77-04 704
Pracownik gospodarczy
Wójcik Andrzej
728-943-145


ARCHIWUM ZAKŁADOWE

archiwum@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Gołdyń-Rura Bożena
Kargul Teresa
Kudyba Emilia
Szponar Diana
Sawicki Paweł
Kieliszek Marzenna
Jasińska Bożena
Jakoniuk Barbara
562-77-06 706


WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

finanse@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Niemczyk Agata
120 562-75-06 506
Radoła Małgorzata 103 562-75-14 514
Małek-Głaz Aneta
Pelc Renata
104 562-75-15 515
Pniowska Marta 105 562-76-45 645
Porębska-Wójcik Monika
Jarzynka Natalia
127 562-75-47 547
Brudzisz Ewa 125 562-75-13 513
Gierszon Monika 124 562-75-74 574
Ćwir Agnieszka
Kiryk-Porzycka Monika
126 562-75-18 518
Zubińska-Moroz Agnieszka
Zduńczuk Iwona
106 562-75-16 516


WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

kultura@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Bezler Dorota
45/6 562-75-45 545
Kowalczyk Maryla
Romanowska Edyta
45/5 562-75-27 527
Wąsowicz Joanna
Kula Justyna
45/4 562-75-07
577-710-600
507
Pieczykolan Rafał
Cimek Mariusz
45/7 577-710-600


WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU

promocja@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Kozyra Jacek
45/1 562-75-32 532
Koordynator do spraw dostępności
Grzesiak Sylwia
45/2 562-76-31 631
Grzegółka Justyna 45/2 562-76-31 631
Soroka Tomasz
Jagiełło Tomasz
45/3 562-76-07 607


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

budownictwo@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Sawa-Wójcik Joanna
90 A 562-76-93 693
Hipsz Wiesława
Pietryczuk Agata
Tywoniuk Monika
89 562-76-89 689
sekretariat
Tryksa Agata
90 562-76-49 649
Jędruszak Anna
Kajdaszuk Ireneusz
91 562-75-59 559
Szmigielska Justyna
Marek Przemysław
Karczmarczyk Anna
Koziej Ewelina
92 562-75-68 568
Szykuła Beata
Jamróz Mariola
89A 562-77-07 707
Jędrzejewska Justyna
Rybak Barbara
Traczyńska Anna
94 562-75-95 595


WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

rolnictwo@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Woźniak Piotr
147 A 562-75-52 552
Potrapeluk Magdalena
Balcerek Marta
147 562-75-11 511
Dudczak Katarzyna
Danak Joanna
146 562-75-38 538
Dudczak Grzegorz
Kudyba Magdalena
145 562-75-12 512
Górska Marzena
Wygachiewicz Emil
Chlebio Monika
Urban Marcin
Łaszkiewicz Magdalena
Sroczyński Kamil
144 562-75-31 531


WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

geodezja@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Wróblewska Kopczyńska Renata
159 562-75-19 519
z-ca dyrektora
Dragan Anna
157 562-75-20 520
Bitner-Stachniuk Julitta
Drzewiecka Magdalena
158 562-75-42 542
Biuro Obsługi Interesanta
Potrapeluk Beata
Pydyś Agnieszka
Kozłowska Karolina
155 562-76-36 636
EWIDENCJA GRUNTÓW
gm. Chełm, Leśniowice,
Rejowiec, Sawin, Wojsławice
Biela Angelika
Korcz Justyna
Miazga Monika
Fajman Olga
153 562-75-21 521
gm. Białopole, Dorohusk, Dubienka,
Kamień, Rejowiec Fabr., M. Rejowiec Fabr.,
Ruda-Huta, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź
Cholawo-Kozyra Anna
Korzeniowska Monika
Kułaczkowska-Pacała Ewelina
Popielnicka Katarzyna
Stepaniuk Katarzyna
Lejman Julia
156 562-75-22 522
WYPISY I WYRYSY
Borowska Anna
Petruk Marzanna
152 562-76-36 703
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Bitner-Kokoszka Barbara
Dziechciaruk Ewelina
Milichiewicz Ewa
Pastuszak-Krzysztoń Magdalena
161 562-75-23 523


POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

podgik@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
kierownik
Bakun Beata
248 562-75-44 544
Kołodziej Beata 248 562-75-44 544
Artel Marta
Skotarek Marta
249 562-75-69 569
Kiryk Beata
Pleczuk Izabela
Smal Patrycja
250 562-76-64 664
Hetmańczuk Maria
Bzumowska-Gałązka Anna
260 562-75-24 524
Grzeszczuk Agata
Bartocha Anna
260 A 562-76-32 632
Gryglicki Paweł 261 562-75-43 543
Biszkont Dominika
Bojko Dariusz
Sałek Ola
Szewczuk Anna
Wołoszkiewicz-Welo Weronika
246 562-75-26 526


UZGADNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ODDZIAŁ GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU

zudp@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Bochniak Kaja 149 562-75-66 566


ARCHIWIZACJA

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Kryszczuk Małgorzata
Miszczak Karolina
Steć Justyna
149 A 562-75-66 566


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I SPRAW OBYWATELSKICH

komunikacja@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Łapińska-Durko Wioletta
129 562-75-36 536
z-ca dyrektora
Słupczyński Adam
136 562-75-35 535
Punkt Informacyjny
Tywoniuk Dorota
Szpakowska Anna
Przybylska Agnieszka
562-75-72 572
Nowak Konrad
Tyburska-Zosiuk Edyta
129 562-75-33 533
Rębisz Agnieszka
Borsukowska Anna
138 562-75-39 539
Dworak Agnieszka
Kruczyński Wojciech
138 A 562-75-39 539

REJESTRACJA POJAZDÓW

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Nowosad Iwona 136 562-75-35 535
Dziedzicki Grzegorz
Momot Izabella
Taczała Joanna
137 562-75-17 517
Okoń Aneta
Kryszczuk Ewa
137 A 562-76-90 690


PRAWA JAZDY

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Jonik Agnieszka
Szpunar Agnieszka
135 562-75-34 534
Miazga Beata 133 562-75-37 537


TRANSPORT I SPRAWY OBYWATELSKIE

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Dębicka Paulina
Palik Ewelina
140 562-75-40 540


ZESPÓŁ DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

zk@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Kaczmarski Marek
Borys Joanna
142 A 562-75-41 541
Domaciuk Leszek
Bornus Barbara
Chełmicki Robert
142 562-75-58 558


WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

infrastruktura@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
dyrektor
Bedliński Marek


Pietraszewski Czesław

108 562-75-29 529
z-ca dyrektora
Kasjan Diana
109 A 562-76-66 666
Gontarz Natalia
Piątkowska Marzena
109 562-75-87 587
Kubiak Magdalena
Olesiczuk Łukasz
Otkała-Lewczuk Agata
110 562-75-88 588


ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Lada Edyta 123 562-75-30 530
Zalewska Joanna
Zawiślak Katarzyna
95 562-77-05 705


POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

rzecznik.konsumentow@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Nadolski Krzysztof 21 562-75-05 505


POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

pinb@powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
powiatowy inspektor
Pomiankiewicz Marzena
98 562-75-77 577
Ciemiński Marek
Kamińska Joanna
Piętrzykowski Zbigniew
Soroczyński Mariusz
98 562-75-77 577
Brzuchala Jagoda
Emerla-Koneczna Marzena
Krzywicki Janusz
82 562-75-79 579


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

pcpr@pcpr.powiatchelmski.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
p.o. dyrektora
Iwaniuk Wioletta
321 562-76-50 650
Sekretariat
Kuśniewska Paulina
Grel Agnieszka
322 562-76-53 653
główny księgowy
Sabarańska Aneta
322A 562-76-51 651
Młodszy Koordynator
Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Dudek Jolanta
Młodszy Koordynator
Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Goławska Karolina
320 562-76-56 656
Administracja
Iwaniec Aleksandra


Zespół ds. Świadczeń
Wójcik Monika

323 562-76-55 655
Psycholog
Pietruszka-Pandey Magdalena


Zespół ds. Świadczeń
Otkała Katarzyna
Warzechowska Zofia

320 A 562-76-52 652
PFRON
Burak Magdalena
Gałus Edward
317 562-76-54 654
  317 A 562-76-54 654
Pomoc Instytucjonalna
Szykuła Grażyna
315 562-75-96 596


POWIATOWY URZĄD PRACY

luch@praca.gov.pl

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Sekretariat 164 A 562-76-97 697
fax 164 A 562-76-68 668
dyrektor
Gil Barbara
165 562-76-71 671