DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie pn. “Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1833L od km 1+582 do km 9+708 na odcinku Adamów Kolonia-Zagroda oraz drogi powiatowej Nr 1834L od km 0+000 do km 8+375 na odcinku Niedziałowice Drugie- Depułtycze Królewskie”


Dofinansowanie: 7 889 341,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 10 519 121,73 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

W ramach zadania zaplanowano:

Droga powiatowa Nr 1833L

 • przebudowę drogi na odcinku od km 1+582 do km 4+547 oraz od km 5+950 do km 9+708- długość łączna 6 723 m, szerokość 6,0 m;
 • budowę drogi od km 4+547 do km 5+950 – długość 1 403 m, szerokość 6,0 m;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: progi akustyczne, bariery, tablice prowadzące;
 • ustawienie znaku aktywnego „STOP”.
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
 • wykonanie poboczy gruntowych.

 

Droga powiatowa Nr 1834L

 • przebudowę drogi na odcinku od km 0+000 do km 9+708 — długość 9 708 m, szerokość 6,0 m;
 • wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości 4 325 m, szerokość 6,0 m;
 • przebudowa zatoki autobusowej;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: balustrady U-11a, bariery ochronne U-14a;
 • ustawienie znaków aktywnych „STOP”;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego.
 • wykonanie poboczy gruntowych.

 

 

Harmonogram projektu:

Lp. Etapy projektu Okres realizacji
ETAP I
1. Roboty przygotowawcze czerwiec-lipiec 2020
2. Wykonanie nawierzchni lipiec-wrzesień 2020
3. Wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych wrzesień 2020
4. Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wrzesień 2020
5. Roboty wykończeniowe wrzesień-październik 2020
ETAP II
6. Roboty przygotowawcze październik-listopad 2020
7. Wykonanie nawierzchni luty- marzec 2021
8. Wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych marzec 2021
9. Ciąg pieszo-rowerowy luty-marzec 2021
10. Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego kwiecień 2021
11. Roboty wykończeniowe kwiecień 2021

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik.

Termin wykonania zadania: ETAP I- 9 października 2020 r., ETAP II- 30 kwietnia 2021 r.