Oficjalny portal Powiatu Chełmskiego

Projekty drogowe w ramach PROW 2014 – 20202020-09-23T10:20:42+02:00

Projekty drogowe w ramach PROW 2014 – 2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Operacje są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzania energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn.
„Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej
Nr 1719L na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do drogi wojewódzkiej Nr 841”

Celem operacji jest lokalny rozwój powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1719L na odcinku o długości 10,271 km wraz z przebudową zatok autobusowych (10szt.), przebudową skrzyżowań (24 szt.) oraz przebudową skrzyżowań z masy mineralno – asfaltowej (16 szt.), co przyczyni się do poprawy jakości połączeń w powiecie, a tym samym do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz lepszej dostępności do korzystania z usług publicznych.

Koszty kwalifikowalne inwestycji:     4 197 652,37 zł
Wartość dofinansowania (63,63%): 2 670 966,00 zł

Projekt pn.
„Rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1802L w miejscowości Syczyn”

Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej do Świetlicy Wiejskiej w Syczynie, Kościoła Niepokalanego Serca NMP w Syczynie poprzez przebudowę drogi powiatowej                Nr 1802L o długości 0,950km.

Koszty kwalifikowalne inwestycji:     462 596,99 zł
Wartość dofinansowania (63,63%): 294 350,00 zł

Zobacz również