Pomiędzy Powiatem Chełmskim a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa,  w dniu 19 czerwca 2024 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe.

Z projektu skorzystają pracownicy Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz jednostek organizacyjnych tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Zespół Szkół w Siedliszczu, Liceum Ogólnokształcące w Dubience, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dorohusku, Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, Dom Pomocy Społecznej w Rejowcu, Dom Dziecka w Siedliszczu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pławanicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wierzbicy.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności na zagrożenia dla jednostek Powiatu Chełmskiego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024-2026.

Całkowita wartość projektu: 850 000,00 zł, w tym:

  • wkład Funduszy Europejskich: 680 000,00 zł (80%);
  • wkład Budżetu Państwa; 170 000,00 (20%);

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie