Obiekt BUKOWA WIELKA cz.I, BUKOWA WIELKA cz.II i ŚREDNI ŁAN, gmina Sawin
Powierzchnia obszaru scalenia: 1 381,7961 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 2 944 109,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 2 575 878,70 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 00120-6905-UM0300065/11
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 25 lutego 2014 roku znak: GKN.661.1.3.2011.