DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie pn. “Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719L od km 7+908 do km 16+108 na odcinku Busówno Kolonia—Wólka Tarnowska”


 

Dofinansowanie: 4 060 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 5 800 000,00 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

W ramach zadania zaplanowano:

 • przebudowę drogi na odcinku od km 7+908 do km 16+108 o szerokości jezdni 6,0 m, długości łącznej 8 200 m;
 • wykonanie ścieżki rowerowej na długości 8 200 m, szerokości 1,5 m.
 • przebudowę 6 zatok autobusowych;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi;
 • wykonanie zatoki postojowej;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: progi akustyczne, bariery ochronne U-14a, tablice prowadzące;
 • ustawienie znaku aktywnego „STOP” oaz znaków aktywnych na przejściach dla pieszych;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
 • wykonanie poboczy o nawierzchni ulepszonej.