Projekt
„Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej  województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”

Opis projektu:

Powiat chełmski  wspólnie z powiatami:  lubelskim, tomaszowskim, zamojskim, opolskim, puławskim, ryckim, łukowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, parczewskim, włodawskim, biłgorajskim, radzyńskim, świdnickim realizuje projekt pn. „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej  województwa lubelskiego poprzez budowę  i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Nr Umowy PK/09-UDA-RPLU.05.02.00-06-001/10-00-0311.

Zadania inwestycyjne realizowane przez powiat chełmski w ramach projektu:

1. „Poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogami wojewódzkimi Nr 844 i Nr 816 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1852L relacji Dryszczów – Holendry – Dubienka”.

Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach:

– I etap: przebudowa drogi o długości 7,691 km w miejscowościach: Dryszczów, Stanisławów, Syczów i Annopol (gm. Żmudź)  oraz w miejscowości Grobelki (gm. Białopole); termin realizacji do 30 listopada 2010 r.

– II etap: przebudowa drogi o długości 7,623 km w miejscowościach: Siedliszcze, Holendry, Rogatka, Dubienka (gm. Dubienka); termin realizacji do 31 października 2011 r.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A. (lider) oraz Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Sp. z o.o. z Włodawy (partner).

2.  „Budowa drogi powiatowej Nr 1807L w miejscowości Chojno Nowe zwiększającej dostępność do drogi krajowej Nr 12”.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

– I etap: wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1807L w miejscowościach: Siedliszcze Osada, Siedliszcze, Stasin Dolny, Chojno Stare, Chojno Nowe I na odcinku 6 191,38 m; termin realizacji do 31 października 2010 r.

– II etap: budowa drogi o długości 885,00 m w miejscowości Chojno Nowe; termin realizacji do 31 lipca 2011 r.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  z Chełma.

Całkowita wartość zadań  realizowanych przez powiat chełmski to kwota 13 910 060,43 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Dane kontaktowe:

 • Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  tel. 81 44 16 738, fax 81 44 16 740
  email: drpo@lubelskie.pl
  www.rpo.lubelskie.pl
 • Punkt Informacyjny Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
  tel.: 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 750
  e-mail: rpo@lubelskie.pl
 • Punkt Informacyjny w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
  tel.: 81 46 23 831, 81 46 23 812
  e-mail: lawp@lubelskie.pl