Obiekt HRUSZÓW, MARYNIN, SIEDLISZCZKI, gmina Rejowiec
Powierzchnia obszaru scalenia: 1 223,97 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 2 086 144,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 1 805 025,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 11 marca 2010 roku Nr 00027-6905-UM0300042/09
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 20 stycznia 2011 roku znak: GKN.6017/sc/R/06/2009/10/11.