Obiekt ANUSIN, STASIN DOLNY, gmina Siedliszcze
Powierzchnia obszaru scalenia: 397,0977 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 857 229,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 1 141 980,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 00121-6905-UM0300066/11
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 12 lipca 2013 roku znak: GKN.661.1.1.2011.