Informacja o zakresie działalności Powiatu Chełmskiego w PJM

Powiat Chełmski położony jest we wschodniej części województwa lubelskiego. W skład powiatu wchodzi 15 gmin, w tym: 1 miejska – Rejowiec Fabryczny, 2 gminy miejsko-wiejskie – Siedliszcze, Rejowiec i 12 gmin wiejskich – Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź.

Jednym z największych atutów Powiatu Chełmskiego jest bezpośrednie sąsiedztwo i bardzo dobre połączenia komunikacyjne z Ukrainą poprzez graniczne przejście drogowe i kolejowe w Dorohusku. Położenie powiatu i posiadana infrastruktura stanowią dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i nawiązywania kontaktów z partnerami gospodarczymi Ukrainy i innych krajów wschodnich. Przez teren powiatu przebiega szlak tranzytowy o znaczeniu międzynarodowym.

Powiat Chełmski jest regionem o charakterze rolniczym. Gleby uprawne zajmują 92 809 ha. Ich jakość jest bardzo zróżnicowana. Na północy powiatu przeważają gleby słabe zaś na południu i zachodzie gleby bardziej urodzajne.

Powiat Chełmski charakteryzuje się dużym urozmaiceniem rzeźby terenu. Obok nizinnego krajobrazu Obniżenia Dubienki spotykamy tutaj krajobraz wyżynny Pagórów Chełmskich, a nawet krajobraz o cechach podgórskich, którego fragmenty zaznaczają się szczególnie na terenie Działów Grabowieckich.